A vegades, quan es preparen materials per treballar la consciència fonològica, pot ser interessant de manipular alguns sons perquè tinguin algunes característiques més o menys marcades. Amb programes informàtics que permeten fer síntesi de veu, com el Praat (http://www.praat.org) podem fer amb relativa facilitat, entre d’altres, operacions com les següents:

  • allargar o escurçar la durada de sons
  • augmentar o disminuir el volum de determinats sons
  • augmentar o disminuir el to (és a dir, l’alçada musical) de determinats sons

És veritat que aquest no és el programa més “atractiu” visualment, però és sens dubte un dels programes de referència a tot el món tant pel que fa a l’anàlisi com a la síntesi acústica. En continuarem parlant en altres posts. Ah, el programa és molt lleuger i completament gratuït.

Anuncis