Som la Sílvia Llach, la M. Dolors de Ribot i en Jordi Cicres, professors de la Universitat de Girona. Formem part del grup de recerca Llengües i aprenentatge. Una de les nostres línies de recerca és l’adquisició i l’aprenentatge dels sons de les llengües. Hem creat aquest bloc per reivindicar la importància de la consciència fonològica en el coneixement dels sons en general, i també en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Aprofitem les noves tecnologies per fer més accessibles i útils els resultats de la recerca.

Si us interessa contactar amb nosaltres, ens podeu escriure a silvia.llach, jordi.cicres o mdolors.deribot (arrova) udg.edu.

Anuncis