Us oferim algunes i dees per treballar les destreses fonològiques a l’aula sense suport visual, només amb suport sonor.

1. SEGMENTAR/CONFEGIR FONEMES

Tenim els nens i nenes en rotllana. Cadascú pensa una paraula.

SEGMENTAR:  el company de la dreta ha de segmentar-la. I així successivament. Quan un nen s’equivoca, saltem un torn.

CONFEGIR: “Fonemegem” la nostra paraula i el company de la dreta ha de dir de quina paraula es tracta. I així successivament. Quan un nen s’equivoca, saltem un torn.

Nota: quan hi ha equivocacions, també podem fer revisions de les pronúncies, o podem usar una pissarra per reescriure les pronúncies i llegir-les, si escau.

2. BUSCAR FONEMES IGUALS/CATEGORITZAR FONEMES

Tenim els nens en petit grup. El mestre o la mestra va dient paraules que comencen amb un so (i la consigna que ha donat és “fixeu-vos en el primer so”). Els nens i nenes han de detectar quan es diuen paraules que no comencem amb el mateix so. Es pot fer també amb els sons del final de la paraula.

3. AÏLLAR FONEMES

Cada nen o nena “és” un so. El mestra o la mestra van dient paraules i els nens han d’aixecar el braç quan el senten. També es poden marcar les vegades que se sent un so amb peces, amb gomets… Després això permetrà revisar l’activitat.

4. ESBORRAR, AFEGIR, CANVIAR FONEMES

Tenim els nens en petit grup. Un grup diu una paraula i el següent l’ha de manipular (afegint, traient o canviant un so, depenent de la consigna del joc). Es pot fer amb paraules o bé amb pseudoparaules. Si es va repetint l’activitat, es poden fer col·leccions de paraules inventades.

Anuncis