Escola els següents documents de so i relaciona’ls amb les destreses fonològiques que tens a continuació:

  • segmentar fonemes (phoneme segmentation)
  • buscar fonemes iguals (phoneme identity)
  • confegir fonemes (phoneme blending)
  • esborrar fonemes (phoneme deletion)
  • afegir fonemes (phoneme addition)
  • aïllar fonemes (phoneme isolation)
  • categoritzar fonemes (phoneme categorization)
  • substituir fonemes (phoneme substitution)
Anuncis