Aquest taller té per objectiu mostrar les activitats que es poden fer a l’aula per treballar la consciència fonològica, especialment la consciència fonèmica. La consciència fonèmica és un dels dos grans predictors de la lectoescriptura, juntament amb el coneixement de les lletres de l’alfabet. En el taller es concreten les destreses fonològiques que cal exercitar per contribuir a una base sòlida de la lectura. També s’emfatitza la diferència entre el concepte general (la consciència fonològica), que és important per desenvolupar el coneixement de la llengua oral, i la consciència fonèmica, que és la part de la consciència fonològica que la recerca ha demostrat que contribueix al desenvolupament de la lectura.

Aquest taller té 3 parts: la primera consta d’una sèrie d’exercicis per aïllar les destreses concretes de consciència fonèmica amb l’objectiu d’obtenir millors resultats en lectoescriptura; la segona part són una sèrie de punts que repassen els conceptes bàsics de consciència fonològica i consciència fonèmica; i l’última part són propostes d’activitats concretes.

Anuncis